Una escola en xarxa

Una escola en xarxa

L’Escola del Mar sempre ha treballat des de la idea que fer xarxa ens permet arribar més lluny, multiplicar accions, millorar l’educació dels infants. Treballar en xarxa suposa pensar, comunicar-nos i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços.

Des d’aquest curs formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques, integrada per docents d’educació infantil, primària i secundària, que elaboren instruments per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques. Al llarg del curs hem reflexionat sobre el treball en projectes.

També som part de la xarxa Escola Nova 21. A l’inici del curs, la nostra comunitat educativa, juntament amb quatre-cents cinquanta-vuit centres més de Catalunya, va plantejar-se participar en aquest projecte de transformació del sistema educatiu català. I, entre totes les escoles, ens van escollir com un dels trenta centres impulsors. Això està generant molts espais d’aprenentatge i discussió i, en concret, aquest juliol tot el claustre participarà en una formació intensiva.

I encara participem en una tercera xarxa: Xarxes per al Canvi, un projecte liderat pel Consorci d’Educació de Barcelona, on es desenvolupa un treball compartit de ciutat.

La participació de l’escola en aquestes xarxes ens porta a dir, amb orgull, que tenim un equip de mestres compromès i responsable i unes famílies que creuen en un projecte comú. I que tots junts formem la gran xarxa de l’Escola del Mar!

Teresa Guillaumes, directora

Comentarios cerrados