Biblioteca d’aula

LA FEM ENTRE TOTS: EL RACÓ DE LES COMISSIONS DE L’AFA

Biblioteca d’aula

Què fem?

Treballem per la socialització dels llibres de text, és a dir, per tal que els llibres i carillons puguin ser reutilitzats alguns anys per diferents alumnes. La socialització és un projecte global i comú amb l’escola, i la relació que s’estableix amb l’equip directiu és molt important.

Com ho fem?

Cap al maig ens reunim amb la cap d’estudis per concretar quina serà la comanda per a les diferents editorials. Enviem els correus electrònics per fer aquestes comandes i, al juny, quan han arribat a l’escola, les verifiquem. Abans també fem la carta que totes les famílies rebem cada any, amb els pagaments per curs i l’estalvi de què gaudim gràcies a la socialització.

Al juny també cal: per una banda, establir dos dies en què les famílies que no tenen domiciliat el pagament dels llibres els poden abonar, i per una altra, fer la revisió dels llibres, juntament amb els alumnes, a fi de conscienciar-los sobre el bon ús d’aquests i comprovar-ne l’estat.

Al setembre, uns dies abans de començar el curs, anem a l’escola a fer els lots de llibres de cada infant perquè el primer dia de classe els tinguin disponibles.

Què ens cal?

Col·laboració per fer les revisions dels llibres i els lots. La revisió és un moment molt rellevant perquè és quan els nens i nenes s’adonen de la importància de tractar bé els llibres, que són de tots i per a tots. Cal que en aquesta revisió s’adonin que han de donar explicacions als pares i mares de l’escola com a responsables dels llibres. Els propietaris en som tots.

Com contactar?

Si us voleu adreçar a la comissió feu-ho al correu: llibre.text.mar@gmail.com

Comentarios cerrados