CRITERIS ORGANITZATIUS DE L’OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2016-2017

CRITERIS ORGANITZATIUS DE L’OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2016-2017 

En la reunió extraordinària de l’AFA del 3 de juny es va presentar la proposta d’activitats per al curs 2016-2017 que ha preparat la comissió d’extraescolars.  Us presentem un resum dels documents i reflexions que van acompanyar la tasca de la comissió, així com el PowerPoint que es va projectar aquell dia.

Per elaborar la proposta es va prioritzar el fet d’establir un marc “teòric” que donés coherència i unitat a l’oferta extraescolar de l’escola amb la qual cosa les ofertes futures quedessin recollides dins aquest marc. De fet, per elaborar aquest marc no es va fer altre cosa que fixar-se en el que ja s’havia fet en els anys anteriors i buscar un fil conductor.

Per trobar aquest fil conductor es va establir un lligam històric amb el paper de la salut i l’activitat física en el naixement de l’escola i amb el pas de nombrosos artistes  pel nostre centre. Aquest lligam va dur a la proposta que l’oferta s’articulés en dos blocs d’activitats, un artístic i l’altre esportiu, i que ho presentéssim—pedagògica i organitzativament—de manera que es pogués parlar d’una ESCOLA ARTÍSTICA  i una ESCOLA ESPORTIVA.

Ambdós tipus d’activitats comparteixen una característica comuna interessant, pel fet que fan que els nostres infants visquin situacions escèniques diverses on hi ha uns espectadors especials (la família); tenen protagonisme com a actors (concert, competició esportiva, obra de teatre, ball…); hi ha una obra escènica i una papers que han de dominar (sigui una coreografia, una habilitat motriu, un domini d’un instrument…); etc.

A partir d’aquest marc teòric estructural es van plantejar diversos criteris organitzatius recollits en el quadre següent. El més important és que un infant pugui tenir una formació artística i esportiva compatible i continuada al llarg de tot el seu pas per l’escola. Els altres criteris es basen en la màxima varietat possible, segons horaris i instal·lacions, de l’oferta i, específicament en el cas de l’esportiva, es planteja que s’organitzi seguint els criteris de la normativa d’esport escolar fixada per la Generalitat de Catalunya i aprofitant els recursos que aporta l’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona.

D’altra banda, també es va plantejar una línia futura d’actuació relacionada amb la possibilitat de treballar en xarxa amb altres entitats del barri, especialment els CEIP més propers i les entitats esportives, preferiblement per la seva proximitat, el CF Martinenc. Una altra idea plantejada és la de procurar la coordinació amb els INS de referència.

Un altre aspecte destacable de la proposta és la intenció que l’anglès es vagi convertint en llengua vehicular de les activitats, aspecte que s’ha batejat amb el nom  de SPEAK AND PLAY i que, a part de plantejar que l’oferta formativa d’anglès que s’ha fet fins ara es centri molt en aspectes relacionats amb el joc, el moviment, l’esport i el món artístic, també s’ha plantejat que algunes de les activitats es realitzin utilitzant la llengua anglesa.

Us presentem, tot seguit, un quadre resum d’aquest criteris. 

CRITERIS I PROPOSTES PER A L’ESTRUCTURACIÓ DE L’OFERTA

CRITERIS DE OFERTA EXTRAESCOLARS 2016-2017-1

CRITERIS DE OFERTA EXTRAESCOLARS 2016-2017-2

 

Comentarios cerrados