L’AL·LÈRGIA I LES INTOLERÀNCIES ENS DEMANEN ATENCIÓ A L’ESCOLA DEL MAR

En els darrers anys augmenten progressivament els casos de nens i adults que desenvolupen al·lèrgies i intoleràncies a diferents aliments, productes o substàncies.

A la nostra Escola especialment ens trobem que actualment un 10 per cent de les famílies tenen un nen o nena que pateix aquesta malaltia.

La intervenció educativa es fa a partir de dos vessants generals. El primer incideix en l’entorn orientant una dieta específica que s’adapti a les necessitats d’aquests nens o nenes, evitant la ingesta o contacte amb aquells elements que desencadenen la reacció. I en segon lloc, el vessant més encaminat als aspectes relacionals o socials fomentant el coneixement amb responsabilitat de la situació per part del companys de la classe per tal d’evitar la discriminació i situacions de risc.

Cal dir que l’Escola del Mar s’implica i es compromet molt positivament davant d’aquesta circumstància i realitat que ens ocupa, tant assistint el personal a cursos i jornades temàtiques i de formació sobre aquestes malalties, com afavorint la integració d’aquests nens i nenes a una normalitat educativa inclusiva.

QUE ÉS L’AL·LÈRGIA

L’al·lèrgia és una reacció anòmala del sistema immunitari enfront de substàncies que són inofensives per a la majoria de gent, com per exemple alguns aliments, el làtex , la pols, els pòl·lens, els fongs, els epitelis d’animals, els medicaments, verins d’insectes etc.. La majoria de reaccions al·lèrgiques són el resultat de la resposta del sistema immunològic.

Cal no confondre l’al·lèrgia als aliments amb la intolerància als aliments, que és la incapacitat de consumir alguns elements o nutrients sense patir efectes adversos a la salut. Els efectes poden ésser més o menys ràpids sobre la salut. La intolerància als aliments es diferencia de les al·lèrgies perquè les al·lèrgies provoquen una resposta del sistema immune, tot activant la imoglobunaE o d’altres mecanismes immunes, i les intoleràncies es deuen en general a la manca d’enzimàtics que impedeixen l’adequat metabolisme del nutrient.

La intolerància alimentària  és una reacció del propi metabolisme, sense participació del sistema immunològic davant la ingesta d’un aliment. En la majoria dels casos es deu a alteracions en la digestió o metabolisme dels aliments que per origen genètic o adquirit amb els anys impedeixen la digestió, assimilació i aprofitament d’algunes substàncies que contenen els aliments.

Les dues principals intoleràncies són a la lactosa i al gluten (malaltia celíaca).

L’únic tractament provat i eficaç en les al·lèrgies i les intoleràncies alimentaries és la prevenció, seguint rigorosament l’exclusió absoluta de l’aliment responsable, Encara que actualment s’introdueixen als Hospitals nous tractaments. Un que està donant molt bons resultats és la desensibilització que consisteix en anar introduint a petites dosis l’aliment que produeix al·lèrgia fins que l’organisme va assimilant aquell al·lergen i en funció només de la quantitat que toleri. Per realitzar aquest tractament és necessari assistir setmanalment a l’hospital de dia i passar unes hores per seguretat davant de qualsevol reacció. S’aconsegueix un «efecte vacuna «. Aquest tractament quan tot va bé fa que se superi temporalment alguna intolerància.

L’Escola disposa d’un protocol d’actuació general  davant d’una reacció al·lèrgica i adaptat a la prescripció mèdica de cada nen o nena. Per això és imprescindible la col·laboració de les famílies implicades,

Recordeu que hem obert un forum d’al·lèrgies a la web de l’Escola on podeu participar-hi tots i on podeu indicar informació, recursos o receptes,etc

Tots els pares i mares del nens i nenes amb aquest tipus de malalties agraïm a la Classe Eneida que ens hagi tingut en compte per als berenars dels divendres.

Associacions

Inmunitas Vera

www.immunitasvera.org

Associació Catalana d’Al·lèrgics Alimentaris i al Làtex

www.acaal,info

 

Comentarios cerrados