Acta de la junta de l’AMPA de l’Escola del Mar 16 d’abril del 2012

Acta de la junta de l’AMPA de l’Escola del Mar

Data16 d’abril del 2012.

Horari: 21.15 h.

Assistents: 16 pares i mares.

 

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Temes econòmics

3. Resum consell escolar

4. Sant Jordi

5. Valoracions

6. Propostes de pares.

 

 

1. Acta de la sessió anterior

S’aprova les actes anteriors.

 

2. Temes econòmics

– Proposta per incrementar el pressupost d’ampliació de la xarxa internet.

Els pressupostos rebuts superen els 7500euros. Inclouen 15 tables, l’habilitació de la red i la formació pels mestres.

A l’escola es demanarà una memoria del projecte destí d’aquest materia.

S’analitzarà que tecnicament els pressupostos cobreixin les necessitats i miraran d’altres per poder comparar i decidir definitivament en la propera reunió.

–          Es buscaran pressupostos per la instal·lació d’un tendal al basket.

–          S’aprova la formalització de l’assegurança de cobertura dels pares fora de l’horari escolar en les activitats que es facin com a ampa (els nens sempre estan coberts mentre hi siguin al col·legi). La prima es de 250eur anuals.

–          Respecte la rendibilitat dels comptes corrents, es planteja la possibilitat de canviar d’entitat bancaria cap a una que comparteixi els mateixos valors de l’escola, un exemple seria Triodos bank o els dipòsits solidaris. A la propera reunió s’analitzaran les propostes.

3. Resum consell escolar

Consell del  7 de Març:

–          El pressupost econòmic de l’escola (part fungible, exclòs personal) s’ha vist reduït a la meitat del que teníen. L’escola ha fet un gran esforç en la gestó per tirar endavant i es proposa per part de l’apa que presentin algun projecte en el cas que necesitin alguna mena de material, per exemple.

–          Davant la proposta dels pares de p3 en el tema d’excursions, aquestes es faran quan e temps sigui adients.

–          Respecte l’activitat d’aikido com activitats de pares, es demana un informe-proposta explicatiu o una exhibició en la festa de l’apa com idea de demostració.

–          La direcció farà un projecte per la renovació del seu mandat al juliol. Proposa realitzar un DAFO com a suport d’aquest projecte. En la propera reunió de l’apa es presentaran les diferents aportacions per fer un DAFO conjunt amb la visió dels pares.

Consell del 16 d’abril:

–          Resum dels indicadors de centre, contrastats i revisats per la inspecció. En resum la valoracio ha sigut bona, estant per sobre de la mitjana de Catalunya.

En la propera junta es farà un detall més concret dels resultats obtinguts.

–          Es proposa un reglament intern com ampa pels pares i mares, per tractar la gestió de la informació en la resolució d’incidències que puguin sortir. S’aportaran models en les properes juntes com a referència del propi.

–          Preinscripció: en el proper curs entren 10 germans a tortuges i haura 2 places a sortejar entre 11 famílies.

4. Sant Jordi

Es muntarà la parada i es proposa que surtin voluntaris per la venda de roses i llibres que ja estan preparats.

També es comenten els torns pels voluntaris de 90 contes que es farà el 24 d’abril. Els delegats demanaran 8 persones per clase.

 

5. Valoracions

            – escacs:  ha estat millor que l’any anterior, amb més participació i un plantejament més lúdic. Punts a millorar: la participació dels pares (jugant amb els fills), son activitats familiar i no patis oberts. S’ha de pensar en el relleu, valorant molt positivament la feina de la Marga en l’organització. Surten varies propostes de pares que podrien ser el futur relleu, per exemple la inclusió de ser jocs d’estrategia per incrementar interés i participació.

3×3: desgavell en la formació dels equips, tenir en compte puntualitat o fer els grups en el moment, es buscaran solucions per millorar l’organització. També s’ha de pensar en buscar relleu. Respecte el tema de trofeus, s’aclara que són 1 per equip.

 

6. Propostes de pares

            – Casals: el juliol es donen les beques: 10 l’ajuntament i 10 una fundació. S’han de gestionar des de l’apa, quan es tingui les condicions es veurà com fer-lo.

– L’horari de la porta de dalt, es prega que es respecti l’horari tant a l’entrada com a la sortida.

– FAPAC, recollida de signatures: es distribueixen als delegats els plecs per signar, tot i que el parlament ha denegat la ILP.

– Es donen fulletons publicitaris de la cursa del 5 de maig de l’escola Artur Martorell

– Es demanar el manteniment dels acabats de les escales que estan en punta

– Es proposa un parking de bicicletes i patinets

– Es proposa l’establiment d’un preu o servei pels nens que no dinen i volen quedar-se pagant una hora d’estudi.

– S’acorda comprar 10 tricicles pel parvulari

 

Es dóna per acabada la reunió a les :20hores.

La propera reunió serà dilluns 7 de maig, us animem a què hi vingueu, xerrem, riem i coneixem millor el funcionament de l’escola.

 

Propera junta de l’AMPA: 5 de Març de 2012.

http://www.apamar.cat

Comentarios cerrados